• 0 (342) 360 16 16

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 27.09.2021 tarihli kararı uyarınca; COVID-19 Pandemisi koşulları dikkate alınarak 2021-2022 eğitim öğretim yılı güz yarıyılında bir defaya mahsus uygulanmak üzere,  azami süresini dolduranlardan, başvurmaları halinde 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ilişiği kesilenler dahil ilişiği kesilecek ön lisans ve lisans öğrencilerinin, uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek, 2547 sayılı Kanunun 44 üncü maddesinin (c) bendi kapsamındaki ek sınav haklarından yararlanabilmelerine karar verilmiştir.

 

Buna göre başvrular aşağıdaki hususlar dikkate alınarak yapılacaktır.

 

a) 2017-2018, 2018-2019 ve 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında azami öğrenim süresini dolduran ve ilişikleri kesilen öğrencilerin sadece devam şartını sağlayıp başarısız oldukları derslerin ek sınavlarından yararlandıkları dikkate alınarak hiç almadıkları dersler ile birlikte devamsızlıktan başarısız oldukları dersler için 2 ek sınav hakkı kullanacaktır.

 

b) 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı sonunda azami öğrenim süresini dolduran öğrenciler devam şartını sağlayıp başarısız oldukları dersler ile devamsızlıktan başarısız oldukları derslerin ek sınav hakkından yararlandıkları dikkate alınarak sadece hiç almadıkları dersler için 2 ek sınav hakkı kullanacaktır.

 

6569 Sayılı Kanunla değiştirilen 2547 Sayılı Kanunun 44/c Maddesinin Gaziantep Üniversitesinde Uygulanmasına İlişkin Esaslar: Uygulama Esası için Tıklayınız.

 

A. Başvuru Tarihi

Son Başvuru Tarihi: 31 Ocak 2022

Bu tarihten sonra yapılan başvurular işleme alınmayacaktır.

 

B. Başvuru Şekli:

Başvuru için, ek sınav başvuru formunun doldurularak şahsen veya posta yolu ile en geç 31 Ocak 2022 tarihine kadar kayıtlı olduğunuz Bölüm Başkanlığına teslim edilmesi gerekmektedir.

 

EK SINAV BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.

 

C. Sınav Tarihi:

Birinci Ek Sınav Tarihi: 03-04-05 Şubat 2022

Birinci Ek Sınav Sonuçlarının İlan Tarihi: 8 Şubat 2022

İkinci Ek Sınav Tarihi: 10-11-12 Şubat 2022

İkinci Ek sınav Sonuçlarının İlan Tarihi: 14 Şubat 2022

Sınavların tarih ve saatleri kayıtlı olduğunuz Biriminiz tarafından ilan edilecektir.

 

D. Sonuçların İlanı:

Sonuçlar ilgili Birimler tarafından ilan edilecektir.

 

NOT: Ek sınav ile alakalı her türlü sorularınızı ilgili Biriminize sorabilirsiniz. Birim iletişim bilgileri Üniversitemiz internet sayfasında mevcuttur.