• 0 (342) 360 16 16

Gaziantep Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği

Ders ve uygulamalara devam zorunluluğu

MADDE 22 – (1) Öğrenciler derslere, uygulamalara, laboratuvarlara ve sınavlara devam etmek zorundadırlar. Mazeretleri ne olursa olsun devam zorunluluğu teorik derslerde en az 70, uygulama ve laboratuvarlarda ise en az 80’dir.

(2) Devam şartlarını sağlayamayan öğrenciler yarıyıl sonu sınavına alınmazlar ve kendilerine Devamsız (NA) notu verilir.

(3) Öğrencilerin devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir ve değerlendirilir.

(4) Tekrarlanan teorik ve uygulamalı derslerde öğrenci önceki dönemde devam koşulunu yerine getirmiş ise ara sınavlara girmek şartı ile devam zorunluluğunun aranıp aranmayacağına ilgili birim kurulu karar verir.

(4 a) Birim Kurul Kararı gereği "FF" ve "FD" ile kalınan derslerde devam zorunluluğu yoktur. "NA" ile kalınan dersler için devam zorunluluğu vardır.