• 0 (342) 360 16 16

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı II. Yarıyılında Fakültemiz müfredat yapısı gereği uygulamalı derslerimiz oldukça fazladır. Mevcut durum dikkate alındığında uzaktan eğitim ile teorik derslerin ve uygulamalı derslerin teorik kısımlarının yürütülmesi öngörülmüştür. Ancak Fakültemizde uygulamalı dersler fiziksel performansın gösterimi, beceri öğrenimi, teknik öğretimi gibi konulardan meydana gelmesi sebebi ile üniversitemizin mevcut uzaktan eğitim alt yapısının yeterlilikleri dikkate alındığında rahatlıkla uzaktan eğitim ile uygulamalı kısımların yürütülebileceği görülmüştür. Bu amaçla akademik personelimizin öğrencileri sunucu yaparak, video yükleme ya da ekran paylaşımına izin vererek uygulamalı derslerin uzaktan yürütülmesi Fakültemiz Yönetim Kurulu’nca uygun görülmüş olup, Üniversitemiz Yönetim Kurulu’nca da kabul edilmiştir.