• 0 (342) 360 16 16

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği eğitim programının genel amacı; öğretmen adayını; ilk ve orta öğretim kurumları beden eğitimi ve spor eğitimi öğretim programını uygulayabilecek biçimde genel kültür, alan bilgisi ve öğretmenlik meslek bilgisi açısından toplumun, alanın ve bireyin ihtiyaçlarını karşılayabilecek nitelikte yetiştirmektir.

Genel kültür, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapacak olan yükseköğretim seviyesindeki öğrencilere; ortak bir genel kültür kazandırmak suretiyle kişi ve toplum sorunlarını tanıma, çözüm yolları arama, yurdun ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulunma bilinci ve niteliklerini kazandırmayı amaçlar.

Alan Bilgisi, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapacak olan yükseköğretim seviyesindeki öğrencilere; beden eğitimi ve spor bilimlerinin uygulamalı ve teorik alanlarında, fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini sağlama ve hayat boyu spor yapma alışkanlığına sahip olma bilinci ve niteliklerini kazandırmayı amaçlar.

Öğretmenlik meslek bilgisi, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapacak olan yükseköğretim seviyesindeki öğrencilere; öğrenme ve öğretmeyi temel alan bu işlevlerin oluşmasına yardımcı olacak disiplin ve nitelikleri kazandırmayı amaçlar.