• 0 (342) 360 16 16

Antrenörlük Eğitimi Bölümü intaibak komisyonu öğretim üyeleri;

Prof.Dr. Uğur ABAKAY

Doç.Dr. Mustafa ÖZDAL

Dr.Öğr.Üyesi Zarife PANCAR