• 0 (342) 360 16 16

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulumuz Bakanlar Kurulunun 04.09.1997 tarihli oluru ile kurulmuş, Gaziantep Üniversitesi merkez yerleşke içerisinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği olarak 1997 yılında eğitim öğretim hayatına başlamıştır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde Antrenörlük Eğitimi I. ve II. Öğretim programları, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 28.05.2008 tarihli Yürütme Kurulu onayı ile açılmış olup, 2009-2010 eğitim öğretim yılında, öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır. Üniversitemiz Senatosu'nun 05.01.2010 tarih ve 1 nolu toplantısında Spor Yöneticiliği Bölümü'nün açılmasına karar verilmiş,18.02.2010 tarihli Yükseköğretim Kurulu Genel Kurul Toplantısında alınan karar uyarınca I. ve II. öğretim olmak üzere kurulmuştur. Spor Yöneticiliği Bölümü 2010-2011 eğitim öğretim yılında öğrenci alarak eğitim öğretime başlamıştır.

Gaziantep Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bünyesinde, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Spor Yöneticiliği Bölümü olmak üzere 3 bölüm, 5 program mevcuttur.

Yüksekokulumuzda eğitim öğretim süresi bütün bölümlerde 8 yarıyıl olup, öğretim dili Türkçedir.