• 0 (342) 360 16 16

ADI SOYADI GÖREV
Dr. Öğr. Üyesi Zarife PANCAR Kalite Komisyon Üyesi
Arş. Gör. Mehmet VURAL Birim Kalite Temsilcisi
Prof. Dr. Uğur ABAKAY Bed. Eğitimi ve Spor Böl. Başk.
Doç. Dr. Bekir MENDEŞ Antrenörlük Eğitimi Böl. Başk.
Doç. Dr. Hüseyin ÖZTÜRK Spor Yöneticiliği Böl. Başk.
Eda DEĞER İdari Personel
Muhammed Ali ÖZEL  Aktif Öğrenci
Mustafa Burak CAĞDANLIOĞLU Mezun Öğrenci
Mehmet Ali GÜNEŞ İdari Birim Kalite Temsilcisi
Fakülte Sekr. Eda DEĞER İdari Amir
Fatma AKDEMİR İdari Personel

KALİTE VE AKREDİTASYON KURULU