• 0 (342) 360 16 16

Sağlıklı düşünme gücüne sahip, sevgi ve hoşgörü dolu, Atatürk İlke ve İnkılâpları ışığında, Ulusal değerlerini tanıyan ve tanıtan, gelişen bilimle paralel olarak çağdaş eğitim almış, araştırma, eğitim ve hizmet alanlarında oluşturduğu modellerle bireyin ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaç edinmiş, ülke sporuna, dünya sporuna ve serbest zamanların verimli kullanımına hizmet eden bireyler yetiştirmektir.
· Ulusal ve evrensel spor bilinci geliştirmek,
· Sporun toplum ve birey için önemini kavratmak,
· Alanın gerektirdiği bilgiyi ve bakış açısını kazandırmak, bilgiye nasıl ulaşılacağını, onu nasıl kullanacağını ve geliştireceğini öğretmek,
· Sportif ve insani değerleri özümsetmek ve bu değerlerin yaygınlaşması yolunda topluma katkı sağlamak,
· Değişimi izleyebilen ve çağın koşullarına göre kendini geliştirebilecek yeterlilikte bireyler yetiştirmek,
· Kendi alanında bulunduğu çevrenin ve toplumun ihtiyaçlarını fark edip bunlara etkin çözümler üretebilecek bireyler yetiştirmektir.