• 0 (342) 360 16 16

Spor bilimleri ve serbest zamanları değerlendirme alanında uluslararası standartlarında eğitim-öğretim, veren; multi disipliner çalışmaları teşvik eden, araştırma ve uygulamalar yaparak sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve evrensel akademik ve etik değerlerden ödün vermeyen bir birim olabilmektir.
Yetiştirdiği bireylerin zekâ ve yeteneklerini maksimum düzeyde geliştirerek, çağdaş bilgi, beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak, bu özelliklere bağlı olarak Atatürkçü çizgide alana özgü çağdaş yaklaşımları bilen, kullanan bireylerle toplumun mutluluğuna katkıda bulunmak.